Ułamki i macierze 2-na-2. Tabela Fibonacciego.

· blog
Authors

Definicja tabeli Fibonacciego

Fibonacci znany jest od wieków i na zawsze ze swojego ciągu f(n):

        1 1 2 3 5 8 13 21 34 …

zdefiniowanego rekurencyjnie:

 1. f(1) := f(2) := 1;
 2. f(n) := f(n-1) + f(n-2) dla każdego całkowitego n > 2

Czasem wprowadza się także f(0) := 0. Wzór rekurencyjny 2. powyżej dalej wtedy zachodzi, a nawet dodatkowo dla n=2.

Poniższa tabela uogólnia ciąg Fibonacciego, więc postanowiłem nią uczcić dawnego mistrza. Jest to nieskończona tabela, a tak naprawdę, to jest to nibytabela, bo kolumny są rozmieszczone gęsto, oraz idą w dół, w nieskończoność, przy czym szczyt mają na różnych wysokościach. W każdej kolumnie powtarza się tylko jedna i ta sama liczba (dla różnych kolumn na ogół jest inna). Wartość wyrazów dowolnej kolumny, poza zewnętrznymi, jest sumą wartości najbliższych sąsiednich kolumn, spośród tych które urodziły się wcześniej. Górna część tej tabeli – pierwsze 5 wierszy – wygląda następująco:

[; \begin{array}{ccccccccccccccccc}
1 & & & & & & & & & & & & & & & & 0 \\
1 & & & & & & & & 1 & & & & & & & & 0 \\
1 & & & & 2 & & & & 1 & & & & 1 & & & & 0 \\
1 & & 3 & & 2 & & 3 & & 1 & & 2 & & 1 & & 1 & & 0 \\
1 & 4 & 3 & 5 & 2 & 5 & 3 & 4 & 1 & 3 & 2 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0
\end{array} ;]

Definiuje się tę tabelę Fib rekurencyjnie:

 1. Fib(0 0) := 1   oraz   Fib(0 1) := 0;
 2. Fib(h+1   2∙n) := Fib(h n)     dla każdego n=0 … 2h;
 3. Fib(h+1   2∙n – 1) := Fib(h  n-1) + Fib(h n)     dla każdego n=1 … 2h;

dla h=0 1 2 …

Każda kolumna tabeli ma na swoim szczycie nieparzysty indeks poziomy, powiedzmy n, po czym indeks poziomy podwaja się w kolejnych wierszach; kolejne wyrazy kolumny wyglądają następująco:

    F(h n)   F(h+1  2∙n)   F(h+2  4∙n)   F(h+3  8∙n)   …

Oczywiście wszystkie powyższe wyrazy mają tę samą wartość.

Własności tabeli Fibonacciego

Tabela Fibonacciego przypomina fraktal. Gdy usunąć górny wiersz, po czym pozostawić prawą “większą połowę” tabeli, to z powrotem otrzymamy całą tabelę. Formalnie oznacza to:

 • Fib(h+1  2h+n)  =  Fib(h  n)
 • dla każdego h=0 1 … oraz n=0 … 2h. Z tego powodu:

 • Fib(h+1  n)   =   Fib(h+1  2h+n-1)  + Fib(h+1   2h+n)
 • dla każdego h=0 1 … oraz n=0 … 2h.


  Nietrudno dowieść, za pomocą indukcji, że każde dwa kolejne wyrazy dowolnego wiersza tabeli Fibonacciego są względnie pierwsze; co więcej – każda para nieujemnych, względnie pierwszych liczb całkowitych  [;a\ \ b;]  występuje jako kolejne wyrazy w pewnym wierszu (przy tym, poza parą  [;1\ \ 0;], każda występuje w takim wierszu zarówno w danej kolejności, jak i w odwrotnej  [;b\ \ a;] ).


  W tabeli Fibonacciego, najwyższa wartość wyrazu w wierszu h jest liczbą Fibonacciego f(h+1), dla h=0 1 … Poczynając od h=3, występuje ona w takim wierszu dokładnie dwa razy.  Advertisements

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

  Connecting to %s

  1. WhoWheWha (in progress)
  2. The sharpest minds ever
  3. California – State – USA – Knol Authors – Knols – Education
  4. Money — economy (part 1)
  5. “california rains”
  6. Pairs, Kuratowski pairs, and reality
  7. Number Theory — congruences
  8. Matematyka – esej
  9. Congruence x^2 ≡ -1 mod p (Euler), and a super-Wilson theorem.
  10. Dabanese – dictionary (1)
  11. Dabanese syntax
  12. Dabanese — a general introduction
  13. Tentative dabanese dictionary (1)
  14. Fractions and diophantine approximations, I
  15. Mathematics — index
  16. Reflections on mathematics (migma)
  17. Special characters & HTML strings
  18. Infinitude of primes – 1
  19. Reference
  20. Geometric progression
  21. Ergänzungssatz: x^2 ≡ 2 mod p; and more.
  22. Primes in arithmetic progressions (part I)
  23. Euler introduction to Gauss quadratic reciprocity
  24. Trigonometry of a triangle–sinus & cosinus
  25. Wlodzimierz Holsztynski, knolog
  26. Tichonov product
  27. Factorization in semigroups
  28. Nowe knole
  29. Knole w języku polskim
  30. Metric spaces — introduction
  31. Topology — compact spaces II
  32. Topology–singular spaces
  33. the last summer concert in san jose
  34. California in poetry
  35. threeway
  36. san jose blues
  37. san francisco blues
  38. open your arcs
  39. Tom Wachtel, [I was running out of …]
  40. Tom Wachtel, [on the sand at…]
  41. “september”
  42. Topological sequences and convergence
  43. Topology–Arkhangelskii nets
  44. Topology–compact spaces I
  45. Topological product of two spaces. Hausdorff spaces.
  46. Trigonometry
  47. Total logarithmic series
  48. “affinity”
  49. [close your eyes…]
  50. “San Jose”
  51. willow girl
  52. heaven california
  53. “phase transitions”
  54. “california?”
  55. “dimensions”
  56. bachelor life
  57. “spring in california”
  58. [day -]
  59. Singular product of two spaces. Double limit.
  60. Art of Agreeing — painless tax
  61. The Birkhoff lattice of topologies
  62. Left topologies
  63. Topology — Kolmogorov axiom
  64. Topological subbases and bases
  65. Complexity of sorting
  66. ∞-Metrics
  67. Even perfect numbers and Mersenne primes
  68. Fermat sequence base b
  69. Harmonic series & Euler’s gamma
  70. 4-Baroque numbers with utmost 4 different prime divisors
  71. 3-Baroque numbers with utmost 3 different prime divisors
  72. Mathematical notation
  73. Baroque numbers – 2
  74. Number theory — ideals in Z, and the greatest common divisor
  75. Baroque numbers – 1
  76. Infinitude of primes – 2
  77. Number theory — Gothic numbers
  78. log and exp–a constructive and an axiomatic approaches
  79. Aleksandrov 2-point space
  80. Topology — short-short introduction
  81. Art of Agreeing — patent law
  82. Topology — the closure operation
  83. Integration of monotone functions
  84. The ground level properties of integral
  85. Metric spaces universal for 2-point spaces
  86. Products of bounded primes
  87. Sequences of pairwise coprime integers
  88. Mathematics — right triangles
  89. Art of Agreeing — United Nations
  90. Mathematics — two definitions
  91. Government wa(steful wa)ys
  92. Art of Agreeing — index
  93. Metric universality of (R^n d_m) — part 2
  94. Iso-graphs of metric maps into R (part 1)
  95. Metric universality of (R^n d_m) — part 1
  96. Metric spaces universal for 3- and 4-point spaces
  97. Number theory–units, composites, and primes
  98. Social life & energy saving
  99. Topological spaces and continuous mappings. Isolated points.
  100. Topological weight
  101. Mathematics — Euclid-Heron area of a triangle
  102. Connected spaces
  103. Art of Agreeing — marriage versus law & government
  104. Art of Agreeing — introduction
  105. Dabanese — index
  106. Linear orders in topological spaces
  107. Topological cuts and miscuts
  108. Closed sets. T1-spaces.
  109. Topology — the interior operation
  110. Mathematics — triangles
  111. Continuity of the piecewise continuous functions
  112. Topological subspaces
  113. Art of Agreement — medical insurance
  114. Art of Agreeing — business & stock market
  %d bloggers like this: