Ułamki i macierze 2-na-2. Cz 1: SM(Z+, 2)

· blog
Authors

Wektory i macierze

Niech

 • Z+ :=  {0 1 2 …}
 • będzie półpierścieniem nieujemnych liczb całkowitych. Będziemy zajmować się 2-wymiarowymi wektorami:

  [; \mathbf{v} = \left[\begin{array}{c} v \\ V \end{array} \right] ;]

  i macierzami o wymiarze 2-na-2:

  [; M := \left[ \begin{array}{cc}      a & b\\      A & B \end{array} \right] ;]

  gdzie v V a A b B oznaczają nieujemne liczby całkowite. Można też zapisywać macierze jako pary wektorów. Niech:

  [; \mathbf{a} = \left[\begin{array}{c} a \\ A \end{array} \right] ;]

  oraz

  [; \mathbf{b} = \left[\begin{array}{c} b \\ B \end{array} \right] ;]

  Wtedy będziemy zapisywać powyższą macierz M także w postaci:

  [; M = \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{array} \right] ;]

  Nazwijmy kilka wektorów i macierzy:

  [; e_0 := \left[ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \right] ;]

  [; e_1 := \left[ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] ;]

  [; e_\infty := \left[ \begin{array}{c} 1 \\ 0 \end{array} \right] ;]

  oraz

  [; I := \left[ \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{cc} e_\infty & e_0 \end{array} \right] ;]

  [; L := \left[ \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{cc} e_1 & e_0 \end{array} \right] ;]

  [; U := \left[ \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{cc} e_\infty & e_1 \end{array} \right] ;]

  Macierz I nazywamy jednością lub macierzą identycznościową (z powodów przedstawionych poniżej); macierz L nazywamy dolną trójkątną (“L” od angielskiego “lower”); Macierz U nazywamy górną trójkątną (“U” od angielskiego “upper”).

  Mnożenie macierzy przez wektory

  Iloczyn macierzy M przez wektor v definiujemy następująco:

  [; \left[ \begin{array}{cc} a & b \\ A & B \end{array} \right] \cdot \left[ \begin{array}{c} v \\ V \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{c} a\cdot v + b\cdot V \\ A\cdot v + B\cdot V \end{array} \right] ;]

  Dla macierzy identycznościowej I zachodzi równość:

  [; I\cdot \mathbf{v} = v ;]

  Właśnie dlatego macierz I nazywamy jednością lub macierzą identycznościową. Ponadto, stosując dla tej samej macierzy [; M ;] oznaczenie [; M = \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{array} \right] ;], otrzymujemy:

  [; M \cdot e_\infty = \mathbf{a} ;]
  [; M \cdot e_0 = \mathbf{b} ;]
  [; M \cdot e_1 = \mathbf{a} + \mathbf{b} ;]

  gdzie po prawej stronie ostatniego równania powyżej występuje suma dwóch wektorów, czyli w danym wypadku dwóch kolumn macierzy [; M ;]. Tak więc w wyniku mnożenia macierzy [; M ;] przez powyższe wektory otrzymaliśmy odpowiednio pierwszą kolumnę, drugą kolumnę, i sumę kolumn naszej macierzy.

  Mnożenie macierzy przez macierze

  Rozpatrzmy dowolne wektory [; \mathbf{v} \ \ \mathbf{w} ;]. Razem, jako kolumny, tworzą pewną macierz [; \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{v} & \mathbf{w} \end{array} \right] ;]. Z definicji, dowolną macierz mnożymy przez taką dwukolumnową macierz następująco:

  [; M \cdot \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{v} & \mathbf{w} \end{array} \right] := \left[ \begin{array}{cc} M\cdot \mathbf{v} & M\cdot \mathbf{w} \end{array} \right] ;]

  Ponieważ każda macierz (w tym artykule) jest dwukolumnowa, to otrzymaliśmy ogólną definicję mnożenia macierzy przez macierz – sprowadza się takie mnożenie do mnożenia macierzy przez kolumny drugiej macierzy (tak jest też dla nierozpatrywanych tutaj macierzy większych wymiarów; mnożenie macierzy odpoweidznich wymiarów sprowadza się do mnożenia macierzy przez wektory).

  Jako wniosek otrzymujemy następujące równości dla dwukolumnowej macierzy [; M := \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{array} \right] ;] :

  [; M \cdot I = M ;]
  [; M \cdot L = \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} + \mathbf{b} & \mathbf{b} \end{array} \right] ;]
  [; M \cdot U = \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} & \mathbf{a} + \mathbf{b} \end{array} \right] ;]

  Wyznacznik macierzy

  Dla macierzy

  [; M := \left[ \begin{array}{cc}      a & b\\      A & B \end{array} \right] ;]

  definiuje się (zorientowane, więc może być ujemne) pole równoległoboku, ktorego dwoma bokami są kolumny macierzy – takie pole nazywa się wyznacznikiem, i oznacza się [; |M| ;] lub [; \det(M) ;], w zależności od nastroju:

  [; |M| := a\cdot B - A\cdot b ;]

  Przyjmując dla tej macierzy oznaczenie dwukolumnowe [; M := \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{array} \right] ;], oraz używając litery [; \lambda ;] dla dowolnej nieujemnej liczby całkowitej, możemy odnotować następujące własności wyznacznika:

  [; |M| = 0 ;] gdy  [; \mathbf{a} = \mathbf{b} ;]

  [; \det \left[ \begin{array}{cc} \lambda \cdot \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{array} \right] =             \lambda\cdot |M| =   \det \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} & \lambda \cdot \mathbf{b} \end{array} \right] ;]

  [; \det \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a}+\mathbf{a'} & \mathbf{b} \end{array} \right] = \det \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{array} \right] + \det \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a'} & \mathbf{b} \end{array} \right] ;]

  [; \det \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} &\mathbf{b} + \mathbf{b'} \end{array} \right] = \det \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{array} \right] + \det \left[ \begin{array}{cc} \mathbf{a} & \mathbf{b'} \end{array} \right] ;]

  gdzie [; \mathbf{a'} ;] oraz [; \mathbf{b'} ;] są dodatkowymi dwoma dowolnymi wektorami.

  Szczególny monoid SM(Z+, 2)

  Wszystkie macierze 2-na-2 razem, o wspólczynnikach będących nieujemnymi liczbami całkowitymi, tworzą monoid

  ]]] GM(Z+, 2)

  ze względu na mnożenie macierzy oraz macierz I, grającą rolę jedynki. Jest to monoid, bo mnożenie macierzy jest łączne. Zdefiniujmy teraz

  ]]] SM(Z+, 2)

  jako zbiór wszystkich macierzy M o wyznaczniku 1 czyli spełniających:

  [; \det(M) = 1 ;]

  Niech jak zwykle

  ]]] Z := { …-2 -1 0 1 2 … }

  będzie pierścieniem wszystkich liczb całkowitych. Poniżej jednak obchodzi nas tylko to, że Z jest monoidem ze względu na mnożenie oraz 1. Wyznacznik jest homomorfizmem monoidów, czyli zachodzi


  Twierdzenie: Odwzorowanie

  ]]] det : GM(Z+, 2) → Z

  spełnia równość:

  [; \det(M\cdot M') = \det(M)\cdot \det(M') ;]

  dla dowolnych macierzy M M’ ∈ GM(Z+, 2); ponadto:

  [; \det(I) = 1 ;]


  Stąd łatwo zobaczyć, że SM(Z+, 2) jest monoidem ze względu na mnożenie macierzy i macierz I, jako jedność monoidu. Oczywiście:

  [; \det(L) = \det(U) = 1 ;]

  czyli

  ]]] L U ∈ SM(Z+, 2)

  Okazuje się, że monoid SM(Z+, 2) ma pewną podstawową (i ciekawą) własność, w której ważną rolę grają macierze L U – monoid SM(Z+, 2) jest generowany przez L U w sposób wolny, czyli jest monoidem wolnym, o dwóch generatorach. Oznacza to dwie rzeczy:

  • L U generują całe SM(Z+, 2), czyli: dla dowolnej macierzy M ∈ SM(Z+, 2) istnieje skończony ciąg macierzy A1 … An taki, że każda jest równa L lub U, przy czym ich iloczyn daje M:[; A_1 \cdot ... \cdot A_n = M ;]

   przy czym dla n=0 iloczyn ten, zgodnie z (bardzo sensowną) konwencją, jest równy macierzy I

  • Gdy zachodzi równość

   [; A_1 \cdot ... \cdot A_n = B_1 \cdot ... \cdot B_m ;]

   gdzie po obu stronach mamy iloczyn macierzy L U, to m=n oraz [; A_k = B_k ;] dla każdego k = 1 … n.

  To skądinąd czysto algebraiczne twierdzenie będzie udowodnione w następnych postach za pomocą liczb wymiernych (ułamków) i nierówności pomiędzy nimi, będących elementarnym wprowadzeniem do aproksymacji diofantycznych.

  Advertisements

  1 Comment

  Comments RSS

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

  Connecting to %s

  1. WhoWheWha (in progress)
  2. The sharpest minds ever
  3. California – State – USA – Knol Authors – Knols – Education
  4. Money — economy (part 1)
  5. “california rains”
  6. Pairs, Kuratowski pairs, and reality
  7. Number Theory — congruences
  8. Matematyka – esej
  9. Congruence x^2 ≡ -1 mod p (Euler), and a super-Wilson theorem.
  10. Dabanese – dictionary (1)
  11. Dabanese syntax
  12. Dabanese — a general introduction
  13. Tentative dabanese dictionary (1)
  14. Fractions and diophantine approximations, I
  15. Mathematics — index
  16. Reflections on mathematics (migma)
  17. Special characters & HTML strings
  18. Infinitude of primes – 1
  19. Reference
  20. Geometric progression
  21. Ergänzungssatz: x^2 ≡ 2 mod p; and more.
  22. Primes in arithmetic progressions (part I)
  23. Euler introduction to Gauss quadratic reciprocity
  24. Trigonometry of a triangle–sinus & cosinus
  25. Wlodzimierz Holsztynski, knolog
  26. Tichonov product
  27. Factorization in semigroups
  28. Nowe knole
  29. Knole w języku polskim
  30. Metric spaces — introduction
  31. Topology — compact spaces II
  32. Topology–singular spaces
  33. the last summer concert in san jose
  34. California in poetry
  35. threeway
  36. san jose blues
  37. san francisco blues
  38. open your arcs
  39. Tom Wachtel, [I was running out of …]
  40. Tom Wachtel, [on the sand at…]
  41. “september”
  42. Topological sequences and convergence
  43. Topology–Arkhangelskii nets
  44. Topology–compact spaces I
  45. Topological product of two spaces. Hausdorff spaces.
  46. Trigonometry
  47. Total logarithmic series
  48. “affinity”
  49. [close your eyes…]
  50. “San Jose”
  51. willow girl
  52. heaven california
  53. “phase transitions”
  54. “california?”
  55. “dimensions”
  56. bachelor life
  57. “spring in california”
  58. [day -]
  59. Singular product of two spaces. Double limit.
  60. Art of Agreeing — painless tax
  61. The Birkhoff lattice of topologies
  62. Left topologies
  63. Topology — Kolmogorov axiom
  64. Topological subbases and bases
  65. Complexity of sorting
  66. ∞-Metrics
  67. Even perfect numbers and Mersenne primes
  68. Fermat sequence base b
  69. Harmonic series & Euler’s gamma
  70. 4-Baroque numbers with utmost 4 different prime divisors
  71. 3-Baroque numbers with utmost 3 different prime divisors
  72. Mathematical notation
  73. Baroque numbers – 2
  74. Number theory — ideals in Z, and the greatest common divisor
  75. Baroque numbers – 1
  76. Infinitude of primes – 2
  77. Number theory — Gothic numbers
  78. log and exp–a constructive and an axiomatic approaches
  79. Aleksandrov 2-point space
  80. Topology — short-short introduction
  81. Art of Agreeing — patent law
  82. Topology — the closure operation
  83. Integration of monotone functions
  84. The ground level properties of integral
  85. Metric spaces universal for 2-point spaces
  86. Products of bounded primes
  87. Sequences of pairwise coprime integers
  88. Mathematics — right triangles
  89. Art of Agreeing — United Nations
  90. Mathematics — two definitions
  91. Government wa(steful wa)ys
  92. Art of Agreeing — index
  93. Metric universality of (R^n d_m) — part 2
  94. Iso-graphs of metric maps into R (part 1)
  95. Metric universality of (R^n d_m) — part 1
  96. Metric spaces universal for 3- and 4-point spaces
  97. Number theory–units, composites, and primes
  98. Social life & energy saving
  99. Topological spaces and continuous mappings. Isolated points.
  100. Topological weight
  101. Mathematics — Euclid-Heron area of a triangle
  102. Connected spaces
  103. Art of Agreeing — marriage versus law & government
  104. Art of Agreeing — introduction
  105. Dabanese — index
  106. Linear orders in topological spaces
  107. Topological cuts and miscuts
  108. Closed sets. T1-spaces.
  109. Topology — the interior operation
  110. Mathematics — triangles
  111. Continuity of the piecewise continuous functions
  112. Topological subspaces
  113. Art of Agreement — medical insurance
  114. Art of Agreeing — business & stock market
  %d bloggers like this: