Równanie E-S; bezpośrednie poprawianie rekordu.

· blog
Authors

Niniejszy post jest przedłużeniem noty Równanie E-S; szybkie wyniki częściowe.  Rozpatrywaliśmy w niej, dla każdej liczby pierwszej  p > 2,  czwórki liczb naturalnych (S X Y Z), spełniających dwa warunki:

 1. każda z liczb  X Y Z  jest dzielnikiem iloczynu  S*p;
 2. X+Y+Z = 4*S

Czwórkom takim odpowiadają, w sposób wzajemnie jednoznaczny, rozwiązania równania Erdősa-Strausa dla liczby pierwszej  p > 2.  Wiemy też, że liczba  S  (i co najmniej jedna z liczb  X Y Z) musi musi być parzysta, więc  X+Y+Z  musi być podzielne przez  8.  Co więcej,  okazuje się, że  p  musi być dzielnikiem przynajmniej jednej z liczb  X Y Z  (pełniejszy wynik jest sformułowany w poprzednio wspomnianej notce, jako Twierdzenie 0), więc

p ≤ 4*S – 3     czyli     S  ≥  (p – 3) / 4

Ponadto wiemy, że rozwiązania istnieją dla każdej liczby pierwszej  p,  która nie daje reszty 1 z dzielenia przez 24.  Najmniejszą taką liczbą jest  p=73. Zatem przy okazji ustaliliśmy nasz pierwszy rekord:

Istnieje rozwiązanie równania E-S dla każdej liczby pierwszej  p < 73.

Podam teraz systematyczną, choć może naiwną, metodę bicia tego typu rekordu. Metodę możnaby zalgorytmizować, zakodować, i zajechać nią całkiem daleko (po drodze możnaby dokonać szeregu optymizacji, by program przyspieszyć).


Przede wszystkim chcemy znaleźć rozwiązanie dla  p:=73.  Następnie, opierając się na znalezionym rozwiązaniu, znajdziemy rozwiązania dla całego, nieskończonego postępu arytmetycznego (t.zn. dla liczby pierwszych, należących do tego postępu).

Poszukajmy kandydata na  X+Y+Z = 4*S > p = 73.  Jest to liczba podzielna przez 8, czyli musimy zacząć od 80.  Wtedy możemy przyjąć, że  Z:=p.  Zatem  X+Y=7.  Należy  X Y  wybrać tak, żeby były dzielnikami liczby  S=20. Na przykład  X:=2 oraz Y:=5  działa (innym wyborem było tylko symetryczne  X:5, Y:=2),  bo daje rozwiązanie:

S = 20,   X=2, Y=5, Z=73

Pobiliśmy rekord! 🙂 Teraz nasz rekord wynosi  p := 97  (jest to następna po 73 liczba pierwsza, dająca 1 z dzielenia przez 24).


Zauważmy jeszcze, że rozwiązaniem jest także:

S = (k+1)*10,  X=2, Y=5, Z=p

dla każdej liczby pierwszej p,  spełniającej  p = 33 mod 40.

Na przykład, znaleźliśmy rozwiązania dla

p = 73 113 193 233 313 353 433 593 673  itd.

Chociaż ten ogólniejszy wynik nie daje natychmiastowej poprawy rekordu, to przyda się przy dalszych rekordach.


Pobijmy obecny rekord:  p=97.  Tym razem najmniejsza liczba  X+Y+Z > 97,  podzielna przez 8, czyli 104 = 8*13,  nie działa, bo musiałoby być na przykład  Z=p  oraz  X+Y=7,  a jednocześnie  X lub Y  musiałoby być podzielne przez 13.

Dalsze poszukiwania mogą iść w dwóch kierunkach. Możemy znowu zakładać, że  Z=p=97,  i spróbować następną wielokrotność 8, czyli  X+Y+Z=112. Albo możemy spróbować  Z=2*p=194.

Pierwsza metoda daje rozwiązanie:

S=28;  X=1, Y=14, Z=97

Druga:

S=50;  X=1, Y=5,  Z=194

Obie czwórki są rozwiązaniami dla  p=97.  Każda z tych czwórek podwyższa rekord (co najmniej) do następnej liczby pierwszej  q=1 mod 24, czyli do  q=193;  jednak widzieliśmy wyżej, że  p := 193 = 33 mod 40  dopuszcza rozwiązanie równania E-S. Zatem nasz rekord jest wyznaczony przez następną liczbę pierwszą, dającą 1 z dzielenia przez 24, mianowicie przez  q := 241.

istnieje rozwiązanie równania E-S dla każdej liczby pierwszej  p < 241.

Ponadto, indukują powyższe dwie czwórki serie nieskończone (nieskończone na mocy twierdzenia Dirichleta):

S = (k+1)*56,  X=1, Y=14,  Z = 41 + k*56

dla dowolnej liczby pierwszej  p = 41 mod 56;  oraz

S = (k+1)*10,  X=1, Y=5,  Z = 34 + k*40

dla dowolnej liczby pierwszej  p = 17 mod 20  (czyli dla p := Z/2).

Wymienię początkowe liczby pierwsze każdej serii:

p = 41  97  433  601  769  881  937  1049  itd.

oraz

p = 17 37 97 137 157 197 257 277 317 337 397 457 557 577 617 677 757  itd.


PODSUMOWANIE

W poprzedniej i niniejszej notce uzyskaliśmy rozwiązania równania Erdősa-Strausa dla p=2 oraz dla każdej liczby pierwszej p, spełniającej jeden z następujących warunków:

 1.   p = 2 mod 3
 2.   p = 3 mod 4
 3.   p = 5 mod 8
 4.   p = 17 mod 20
 5.   p = 33 mod 40
 6.   p = 41 mod 56

Warunki 1-3 mówią, że istnieje rozwiązanie dla każej liczby pierwszej  p,  niedającej reszty 1 z dzielenia przez 24. Warunki 1-5, że jest tak dla każdej liczby pierwszej  p,  niedającej reszty  1 ani 49  z dzielenia przez 120.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 1. WhoWheWha (in progress)
 2. The sharpest minds ever
 3. California – State – USA – Knol Authors – Knols – Education
 4. Money — economy (part 1)
 5. “california rains”
 6. Pairs, Kuratowski pairs, and reality
 7. Number Theory — congruences
 8. Matematyka – esej
 9. Congruence x^2 ≡ -1 mod p (Euler), and a super-Wilson theorem.
 10. Dabanese – dictionary (1)
 11. Dabanese syntax
 12. Dabanese — a general introduction
 13. Tentative dabanese dictionary (1)
 14. Fractions and diophantine approximations, I
 15. Mathematics — index
 16. Reflections on mathematics (migma)
 17. Special characters & HTML strings
 18. Infinitude of primes – 1
 19. Reference
 20. Geometric progression
 21. Ergänzungssatz: x^2 ≡ 2 mod p; and more.
 22. Primes in arithmetic progressions (part I)
 23. Euler introduction to Gauss quadratic reciprocity
 24. Trigonometry of a triangle–sinus & cosinus
 25. Wlodzimierz Holsztynski, knolog
 26. Tichonov product
 27. Factorization in semigroups
 28. Nowe knole
 29. Knole w języku polskim
 30. Metric spaces — introduction
 31. Topology — compact spaces II
 32. Topology–singular spaces
 33. the last summer concert in san jose
 34. California in poetry
 35. threeway
 36. san jose blues
 37. san francisco blues
 38. open your arcs
 39. Tom Wachtel, [I was running out of …]
 40. Tom Wachtel, [on the sand at…]
 41. “september”
 42. Topological sequences and convergence
 43. Topology–Arkhangelskii nets
 44. Topology–compact spaces I
 45. Topological product of two spaces. Hausdorff spaces.
 46. Trigonometry
 47. Total logarithmic series
 48. “affinity”
 49. [close your eyes…]
 50. “San Jose”
 51. willow girl
 52. heaven california
 53. “phase transitions”
 54. “california?”
 55. “dimensions”
 56. bachelor life
 57. “spring in california”
 58. [day -]
 59. Singular product of two spaces. Double limit.
 60. Art of Agreeing — painless tax
 61. The Birkhoff lattice of topologies
 62. Left topologies
 63. Topology — Kolmogorov axiom
 64. Topological subbases and bases
 65. Complexity of sorting
 66. ∞-Metrics
 67. Even perfect numbers and Mersenne primes
 68. Fermat sequence base b
 69. Harmonic series & Euler’s gamma
 70. 4-Baroque numbers with utmost 4 different prime divisors
 71. 3-Baroque numbers with utmost 3 different prime divisors
 72. Mathematical notation
 73. Baroque numbers – 2
 74. Number theory — ideals in Z, and the greatest common divisor
 75. Baroque numbers – 1
 76. Infinitude of primes – 2
 77. Number theory — Gothic numbers
 78. log and exp–a constructive and an axiomatic approaches
 79. Aleksandrov 2-point space
 80. Topology — short-short introduction
 81. Art of Agreeing — patent law
 82. Topology — the closure operation
 83. Integration of monotone functions
 84. The ground level properties of integral
 85. Metric spaces universal for 2-point spaces
 86. Products of bounded primes
 87. Sequences of pairwise coprime integers
 88. Mathematics — right triangles
 89. Art of Agreeing — United Nations
 90. Mathematics — two definitions
 91. Government wa(steful wa)ys
 92. Art of Agreeing — index
 93. Metric universality of (R^n d_m) — part 2
 94. Iso-graphs of metric maps into R (part 1)
 95. Metric universality of (R^n d_m) — part 1
 96. Metric spaces universal for 3- and 4-point spaces
 97. Number theory–units, composites, and primes
 98. Social life & energy saving
 99. Topological spaces and continuous mappings. Isolated points.
 100. Topological weight
 101. Mathematics — Euclid-Heron area of a triangle
 102. Connected spaces
 103. Art of Agreeing — marriage versus law & government
 104. Art of Agreeing — introduction
 105. Dabanese — index
 106. Linear orders in topological spaces
 107. Topological cuts and miscuts
 108. Closed sets. T1-spaces.
 109. Topology — the interior operation
 110. Mathematics — triangles
 111. Continuity of the piecewise continuous functions
 112. Topological subspaces
 113. Art of Agreement — medical insurance
 114. Art of Agreeing — business & stock market
%d bloggers like this: