Szybki wstęp do algebry przekształceń obrazów. Cz. 1

· blog
Authors

Kanwa. Punkty i wektory.
===============================

Dlaczego za kanwę wybiera się na przykład  Z2,  a nie dowolny zbiór przeliczalny, na przykład zbiór liczb naturalnych. Oba mają tyle samo elementów, są równoliczne. Z kontekstu wyczuwamy od razu, że chodzi nie tylko o punkty kanwy (jakby byle jak wrzucone do worka), lecz także o ich geometryczną konfigurację. Geometrię najefektywniej rozwija się za pomocą algebry. Tak więc chodzi nie tylko o punkty, ale także o przesuwanie punktów o wektory. W pewnych przypadkach, gdy mowa o przestrzeni kartezjańskiej, punkty i wektory formalnie wyglądają podobnie, aż czasem trudno je przez to rozróżnić. Geometrzy upierają się, że są to różne pojęcia, ale biedny student może czuć się niepewnie.

Ba, inżynierzy, pracujący nad procesowaniem obrazów miewali kłopoty z napisaniem właściwych programów. Zbiór wektorów może tworzyć wizualnie obrazek. Ponadto w zastosowaniu mamy też obraz, ten prawdziwy, do procesowania. Rola tych dwóch obrazów jest różna. Ten wektorowy jest częścią programu (algorytmu), i żyje w kodzie. Natomiast ten rzeczywisty obraz jest inputem (za każdym razem innym). Kto tego nie rozumie, ten nie rozwiąże problemu i odwróci się od równoległego procesora. Tak było w praktyce. Raz liczba instrukcji była oszacowana na kilkaset tysięcy, a wystarczyło ich naprawdę w jednym przypadku 40-50, a w drugim 60-80. Kiedy indziej szacowano ignorancko na dwadzieścia tysięcy, a wystarczyło kilkaset.

DYGRESJA  Nieco podobnie niejasną dla studentów sytuację mamy w przypadku początkowej Analizy Matematycznej, przy badaniu ciągów i szeregów liczbowych oraz funkcji jednej zmniennej. Ma się doczynienia z liczbami rzeczywistymi w dwóch rolach. W jednej są one punktami geometrycznymi na prostej, będącej osią liczb rzeczywistych. Wtedy używa się powszechnie symboli x y … Z drugiej strony liczby rzeczywiste służą do mierzenia odległości pomiędzy punktami, czyli w elementarnej Analizie pomiędzy liczbami rzeczywistymi. Wtedy na ogół używa się notacji epsilonowo-deltowej. Zauważmy, że w tym ostatnim przypadku nasze liczby rzeczywiste (epsilony i delty) są zawsze dodatnie. Niektórzy autorzy, żeby uniknąć dualnej roli liczb rzeczywistych, mylącej początkujących studentów, zaczynają prezentować Analizę z miejsca w wymiarze 2. Wtedy epsilony i delty szacują odległości nie pomiędzy liczbami rzeczywistymi, lecz pomiędzy punktami płaszczyzny, więc rozdział punktów i miary odległości jest wtedy jasny. KONIEC dygresji

Dla otrzaskania się z relacją pomiędzy punktami i wektorami, zacznę od ilustracji 1-wymiarowych, znanych nam na codzień. Za każdym razem za “wektory” służą nam liczby całkowite, czyli naszą przestrzenią “wektorową” będzie

Z  :=  { … -2 -1 0 1 2 … }

Dodanie do punktu wektora da znowu punkt.

PRZYKŁADY

 1. Niech punktami będą pory roku W L J Z, czyli naszą przestrzenią geometryczną jest rok R:

  R  :=  { W L J Z }

  Wtedy

  W+1 = L,  L+1 = J,  J+1 = Z,  Z+1 = W

  Ogólniej, mamy następujące od ręki przykłady dodawania “wektorów” do “punktów”:

  W+4  =  W – 4  =  W;
  J + 5  =  J – 7  =  Z;
  L + 2  =  L – 2  =  L + 6  =  Z;
  itd.

 2. Za przestrzeń punktową przyjmijmy tytdzień:

  T  :=  { Ni Po Wt Śr Cz Pi So }

  Wtedy na przykład:

  Pi + 3  =  Pi + 10  =  Pi – 4  =  Po;
  Pi + 4  =  Pi – 3  =  P + 704  =  Wt;
  itd.

Fachowo, mówi się w matematyce o działaniu grupy na przestrzeń. Sytuację elegancko aksjomatyzuje się. Tutaj ograniczę się do podania przykładów z procesowania obrazów.

Ponieważ hardware jest skończony, to nie możemy mieć pełnej płaszczyzny Z2 w hardwarze. Oznacza to, że ze zdjęć, o wysokiej rozdzielczości, wielkich połaci Ziemi, możemy na raz wybrać tylko pewien prostokąt. Gdy ten obraz obrabiamy, to przy brzegach dostaje się śmiecie, zamiast mających sens wyników. Jest tak dlatego, że wynik obliczeń w danym punkcie zależy od danych z całego otoczenia tego punktu. Gdy dany punkt w hardware’owym prostokącie nie mieści się wraz ze swoim otoczeniem (bo ten dany punkt znajduje się zbyt blisko brzegu), to nie można dla niego policzyć wartości funkcji, zależnej od otoczenia. Zatem z danego prostokątu uzyskuje się nieco mniejszy prostokąt, w którym wyliczenia są prawidłowe. Gdy go znowu procesujemy, przy czym znowu wymagane jest do obliczeń pewne otoczenie danego punktu, to nasz wartościowy prostokąt znowu się kurczy. Problem ten w zasadzie rozwiązuje się, ale nie za darmo. Program, który byłby elegancki w przypadku pełnego  Z2,  jest nieco mniej elegancki w praktyce, bo trzeba sztukować. Wynika stąd, że teoretycznie lepiej podstawowymi problemami procesowania obrazów zajmować się, używając  Z2,  a sztukować dopiero w praktyce. Zresztą sztukowanie też można ropatrywać jako oddzielny problem teoretyczny (trochę teoretyczny :-)).

W matematyce i fizyce skończony hardware może czasami być dokładnie tym, czego się potrzebuje, gdy go odpowiednio skonfigurować na brzegach, tak że funkcjonalnie nia ma wtedy żadnych brzegów. Bo jak w przykładach z porami roku i dniami tygodnia, przestrzeń wektorowa może być nieskończona, a przestrzeń punktów wszystko jedno skończona.


Także ten post powinien być skończony, i takim go w tej chwili uczynię, z nadzieją na kontynuowanie wkrótce.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 1. WhoWheWha (in progress)
 2. The sharpest minds ever
 3. California – State – USA – Knol Authors – Knols – Education
 4. Money — economy (part 1)
 5. “california rains”
 6. Pairs, Kuratowski pairs, and reality
 7. Number Theory — congruences
 8. Matematyka – esej
 9. Congruence x^2 ≡ -1 mod p (Euler), and a super-Wilson theorem.
 10. Dabanese – dictionary (1)
 11. Dabanese syntax
 12. Dabanese — a general introduction
 13. Tentative dabanese dictionary (1)
 14. Fractions and diophantine approximations, I
 15. Mathematics — index
 16. Reflections on mathematics (migma)
 17. Special characters & HTML strings
 18. Infinitude of primes – 1
 19. Reference
 20. Geometric progression
 21. Ergänzungssatz: x^2 ≡ 2 mod p; and more.
 22. Primes in arithmetic progressions (part I)
 23. Euler introduction to Gauss quadratic reciprocity
 24. Trigonometry of a triangle–sinus & cosinus
 25. Wlodzimierz Holsztynski, knolog
 26. Tichonov product
 27. Factorization in semigroups
 28. Nowe knole
 29. Knole w języku polskim
 30. Metric spaces — introduction
 31. Topology — compact spaces II
 32. Topology–singular spaces
 33. the last summer concert in san jose
 34. California in poetry
 35. threeway
 36. san jose blues
 37. san francisco blues
 38. open your arcs
 39. Tom Wachtel, [I was running out of …]
 40. Tom Wachtel, [on the sand at…]
 41. “september”
 42. Topological sequences and convergence
 43. Topology–Arkhangelskii nets
 44. Topology–compact spaces I
 45. Topological product of two spaces. Hausdorff spaces.
 46. Trigonometry
 47. Total logarithmic series
 48. “affinity”
 49. [close your eyes…]
 50. “San Jose”
 51. willow girl
 52. heaven california
 53. “phase transitions”
 54. “california?”
 55. “dimensions”
 56. bachelor life
 57. “spring in california”
 58. [day -]
 59. Singular product of two spaces. Double limit.
 60. Art of Agreeing — painless tax
 61. The Birkhoff lattice of topologies
 62. Left topologies
 63. Topology — Kolmogorov axiom
 64. Topological subbases and bases
 65. Complexity of sorting
 66. ∞-Metrics
 67. Even perfect numbers and Mersenne primes
 68. Fermat sequence base b
 69. Harmonic series & Euler’s gamma
 70. 4-Baroque numbers with utmost 4 different prime divisors
 71. 3-Baroque numbers with utmost 3 different prime divisors
 72. Mathematical notation
 73. Baroque numbers – 2
 74. Number theory — ideals in Z, and the greatest common divisor
 75. Baroque numbers – 1
 76. Infinitude of primes – 2
 77. Number theory — Gothic numbers
 78. log and exp–a constructive and an axiomatic approaches
 79. Aleksandrov 2-point space
 80. Topology — short-short introduction
 81. Art of Agreeing — patent law
 82. Topology — the closure operation
 83. Integration of monotone functions
 84. The ground level properties of integral
 85. Metric spaces universal for 2-point spaces
 86. Products of bounded primes
 87. Sequences of pairwise coprime integers
 88. Mathematics — right triangles
 89. Art of Agreeing — United Nations
 90. Mathematics — two definitions
 91. Government wa(steful wa)ys
 92. Art of Agreeing — index
 93. Metric universality of (R^n d_m) — part 2
 94. Iso-graphs of metric maps into R (part 1)
 95. Metric universality of (R^n d_m) — part 1
 96. Metric spaces universal for 3- and 4-point spaces
 97. Number theory–units, composites, and primes
 98. Social life & energy saving
 99. Topological spaces and continuous mappings. Isolated points.
 100. Topological weight
 101. Mathematics — Euclid-Heron area of a triangle
 102. Connected spaces
 103. Art of Agreeing — marriage versus law & government
 104. Art of Agreeing — introduction
 105. Dabanese — index
 106. Linear orders in topological spaces
 107. Topological cuts and miscuts
 108. Closed sets. T1-spaces.
 109. Topology — the interior operation
 110. Mathematics — triangles
 111. Continuity of the piecewise continuous functions
 112. Topological subspaces
 113. Art of Agreement — medical insurance
 114. Art of Agreeing — business & stock market
%d bloggers like this: