Równanie Erdősa–Strausa. Podejście pełne otuchy.

· blog
Authors

WSTĘP

Erdős i Straus, niezależnie, przypuścili w 1948 roku, że równanie (będę je nazywał równaniem E-S)

4/p  =  1/x + 1/y + 1/z

ma rozwiązanie w liczbach naturalnych x y z dla dowolnej liczby naturalnej p > 1. (Przez liczby naturalne rozumiem 1 2 …, ale nie 0, czyli całkowite dodatnie). Na przykład:

4/2  =  1/1 + 1/2 + 1/2
4/3  =  1/1 + 1/6 + 1/6  =  1/2 + 1/2 + 1/3

To są nasze pierwsze dwa skromne wyniki. Ponadto dla każdego naturalnego P zachodzą tożsamości (wynik trzeci i czwarty):

4/p  = 1/P + 1/p + 1/(P*p)     dla p := 3*P – 1;

4/p  =  1/(P+1) + 1/(P*(P+1)) + 1/(P*p)     dla p := 4*P – 1.

Ponieważ rozwiązanie (x y z) dla p daje też rozwiązanie (k*x k*y k*z) dla liczby k*p, to wystarczy dowieść domysł E-S tylko dla liczb pierwszych p. Powyższe pierwsze cztery wyniki pokazują zatem, że istnieje rowiązanie równania E-S dla każdego naturalnego p, które nie daje reszty 1 z dzielenia przez 12. Można podobną drogą iść dalej. Niech

p  :=  4*X*Y – (X+Y)

dla naturalnych X Y. Wtedy:

4/p  =  1/(p*X) + 1/(p*Y) + 1/(X*Y)

Można takimi metodami numerycznie zajść dosyć daleko, ale do pełnego rozwiązania będzie zawsze bez porównania dalej. Tak sądzę. Natomiast wierzę w podejście, które opisuję poniżej.


Podejście pełne otuchy

Opiera się to podejście na następującej równoważmości:

TWIERDZENIE 0  Następujące dwie własności dowolnej nieparzystej liczby naturalnej  p  są równoważne:

 • istnieją liczby naturalne x y z takie, że zachodzi równość Erdősa–Strausa:

  4/p  =  1/x + 1/y + 1/z

 • istnieją liczby naturalne  S X Y Z  takie, że  X Y Z  są dzielnikami iloczynu  p*S,  oraz  X+Y+Z=4*S.

DOWÓD  Niech liczby naturalne  p x y z  spełniają równanie Erdősa–Strausa. Wtedy:

y*z + x*z + x*y  =  4*x*y*z / p

Dla nieparzystego  p,  oznacza to, że

S  :=  x*y*z / p

jest liczbą naturalną, która dla X:=y*z, Y:=x*z, Z:=x*y, spełnia warunki twierdzenia (drugiego członu równoważności).

Teraz udowodnijmy implikację w drugą stronę. Niech  S X Y Z  będą liczbami naturalnymi, takimi, że  X Y Z  są dzielnikami liczby  p*S,  oraz X+Y+Z=4*S.  Niech

x := p*S/X,  y := p*S/Y,  z := p*S/Z

Wtedy:

1/x + 1/y + 1/z  =  (X+Y+Z)/(p*S)  =  4/p

KONIEC DOWODU

UWAGA  Liczba  S  w dowolnym rozwiązaniu  S X Y Z,  z Twierdzenia 0, jest zawsze parzysta – rzeczywiście, skoro  X+Y+Z=4*S  jest parzyste, to parzysta musi być co najmniej jedna z liczb  X Y Z  (jedna lub trzy). Zatem parzysty jest iloczyn  p*S  (jako że dzieli się przez każdą z liczb  X Y Z);  ale  p  jest nieparzyste. Zatem parzyste jest  S.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 1. WhoWheWha (in progress)
 2. The sharpest minds ever
 3. California – State – USA – Knol Authors – Knols – Education
 4. Money — economy (part 1)
 5. “california rains”
 6. Pairs, Kuratowski pairs, and reality
 7. Number Theory — congruences
 8. Matematyka – esej
 9. Congruence x^2 ≡ -1 mod p (Euler), and a super-Wilson theorem.
 10. Dabanese – dictionary (1)
 11. Dabanese syntax
 12. Dabanese — a general introduction
 13. Tentative dabanese dictionary (1)
 14. Fractions and diophantine approximations, I
 15. Mathematics — index
 16. Reflections on mathematics (migma)
 17. Special characters & HTML strings
 18. Infinitude of primes – 1
 19. Reference
 20. Geometric progression
 21. Ergänzungssatz: x^2 ≡ 2 mod p; and more.
 22. Primes in arithmetic progressions (part I)
 23. Euler introduction to Gauss quadratic reciprocity
 24. Trigonometry of a triangle–sinus & cosinus
 25. Wlodzimierz Holsztynski, knolog
 26. Tichonov product
 27. Factorization in semigroups
 28. Nowe knole
 29. Knole w języku polskim
 30. Metric spaces — introduction
 31. Topology — compact spaces II
 32. Topology–singular spaces
 33. the last summer concert in san jose
 34. California in poetry
 35. threeway
 36. san jose blues
 37. san francisco blues
 38. open your arcs
 39. Tom Wachtel, [I was running out of …]
 40. Tom Wachtel, [on the sand at…]
 41. “september”
 42. Topological sequences and convergence
 43. Topology–Arkhangelskii nets
 44. Topology–compact spaces I
 45. Topological product of two spaces. Hausdorff spaces.
 46. Trigonometry
 47. Total logarithmic series
 48. “affinity”
 49. [close your eyes…]
 50. “San Jose”
 51. willow girl
 52. heaven california
 53. “phase transitions”
 54. “california?”
 55. “dimensions”
 56. bachelor life
 57. “spring in california”
 58. [day -]
 59. Singular product of two spaces. Double limit.
 60. Art of Agreeing — painless tax
 61. The Birkhoff lattice of topologies
 62. Left topologies
 63. Topology — Kolmogorov axiom
 64. Topological subbases and bases
 65. Complexity of sorting
 66. ∞-Metrics
 67. Even perfect numbers and Mersenne primes
 68. Fermat sequence base b
 69. Harmonic series & Euler’s gamma
 70. 4-Baroque numbers with utmost 4 different prime divisors
 71. 3-Baroque numbers with utmost 3 different prime divisors
 72. Mathematical notation
 73. Baroque numbers – 2
 74. Number theory — ideals in Z, and the greatest common divisor
 75. Baroque numbers – 1
 76. Infinitude of primes – 2
 77. Number theory — Gothic numbers
 78. log and exp–a constructive and an axiomatic approaches
 79. Aleksandrov 2-point space
 80. Topology — short-short introduction
 81. Art of Agreeing — patent law
 82. Topology — the closure operation
 83. Integration of monotone functions
 84. The ground level properties of integral
 85. Metric spaces universal for 2-point spaces
 86. Products of bounded primes
 87. Sequences of pairwise coprime integers
 88. Mathematics — right triangles
 89. Art of Agreeing — United Nations
 90. Mathematics — two definitions
 91. Government wa(steful wa)ys
 92. Art of Agreeing — index
 93. Metric universality of (R^n d_m) — part 2
 94. Iso-graphs of metric maps into R (part 1)
 95. Metric universality of (R^n d_m) — part 1
 96. Metric spaces universal for 3- and 4-point spaces
 97. Number theory–units, composites, and primes
 98. Social life & energy saving
 99. Topological spaces and continuous mappings. Isolated points.
 100. Topological weight
 101. Mathematics — Euclid-Heron area of a triangle
 102. Connected spaces
 103. Art of Agreeing — marriage versus law & government
 104. Art of Agreeing — introduction
 105. Dabanese — index
 106. Linear orders in topological spaces
 107. Topological cuts and miscuts
 108. Closed sets. T1-spaces.
 109. Topology — the interior operation
 110. Mathematics — triangles
 111. Continuity of the piecewise continuous functions
 112. Topological subspaces
 113. Art of Agreement — medical insurance
 114. Art of Agreeing — business & stock market
%d bloggers like this: