Szybki wstęp do algebry przekształceń obrazów. Cz. 0

· blog
Authors

Skoro w pierwszym rzędzie te noty o procesowaniu obrazów są dla buzza, to pozwolę sobie na wspomnienie. Konkurencja o granty rządowe wśród instytutów i firm (łącznie z uniwersytetami) jest ostra. Także, lub raczej szczególnie, pomiedzy grupami specjalistów z tej samej firmy. Gdy do środowiska, zajmującego się Image Processing, wprowadziłem w 1977 roku Algebrę Przekształceń Obrazów, to czujne uszy odnotowały nowe dla środowiska dźwięki, co zresztą osobiście dało mi praktycznie niewiele nawet w terminach zwykłego szacunku. Tym niemniej szybko zaczęto używać podobnych, dobrze brzmiących słów. Tyle, że ja zajmowałem się algebrą przekształceń obrazów, a oni algebrą obrazów. Przecież brzmieli równie abstrakcyjnie i atrakcyjnie, a przy tym prościej :-). Rzeczywiście, z dobrym matematykiem, Wayne Lawtonem, napisaliśmy w 1980 ambitny proposal na jakieś 6 stron, oparty na algebrze przekształceń. Przegraliśmy w Waszyngtonie z proposalem naszych kolegów, w którym opisali oni cel obiektywnie zilion razy mniej ambitny. Mieli Algebrę Obrazów w tytule, i we wstępie, mimo że planowali zajmować się rzemieślniczo czymś bardzo szczególnym, i żadnej algebry nie rozwijali. No i ich proposal miał około sto stron, chyba więcej. Moja firma nawet wysłała mnie do Waszyngtonu, gdzie rozmawiałem z człowiekiem odpowiedzialnym za przyznanie grantu, z niejakim kapitanem P. Pojęcia o niczym nie miał 🙂


Kolejnymi czterema podstawowymi pojęciami procesowania obrazów są

 • kanwa obrazu;
 • obraz i przestrzeń wszystkich obrazów (danego typu);
 • przekształcenie kowariantne obrazów;
 • algebra kowariantnych przekształceń obrazów

W ramach wstępu, za kanwę przyjmijmy pokratkowaną płaszczyznę, czyli formalnie Z2, gdzie Z jest pierścieniem liczb całkowitych … -2 -1 0 1 2 … Trochę to brzmi bardziej teoretycznie niż praktycznie, ta nieskończoność kanwy, ale zgódźmy się we wstępie na to uproszczenie. Zresztą przypadek między innymi takiej właśnie kanwy dla teorii jest pożyteczny.

Następnie rozpatrujemy różne zbiory kolorów; na przykład:

 • Dla obrazów czarno-białych za zbiór kolorów możemy przyjąć C := {0 1}, gdzie 0 oznacza kolor czarny, a 1 – kolor biały. Nieważne jak kodujemy, byle konsekwentnie.
 • Dla obrazów monochromatycznych, których punkty mają różne stopnie jasności, często za zbiór kolorów przyjmuje się skalę szarości, na przykład od 0 do 255 – wtedy mówimy o 8-bitowym kolorze (lub o 8-bitowej skali szarości). Wtedy przyjmujemy C := {0 1}8.
 • Dla palety RGB używa się mieszanki koloru czerwonego (Red), zielonego (Green) oraz niebieskiego (Blue)), po osiem nitów na każdy z tych trzech kolorów, tak że możemy na przykład przyjąć C := {0 1}24.

Obrazem, malowanym zbiorem kolorów C, nazywamy dowolne odwzorowanie

f : Z2 –> C

Rowność  f(-5 12) = c  możemy na głos odczytać jako: kropka (-5 12) w obrazie f jest koloru c.

Zbiór wszystkich obrazów na kanwie Z2, o kolorach ze zbioru C, nazywamy przestrzenią

Map(Z2 C)

Hardwere’owo wyobrażamy sobie, że w każdym punkcie kraty Z2 umiszczona jest komórka, z pamięcią (magazynem :-)), zdolnym pomieścić informację o kolorze (i prawdopodobnie więcej). Zatem w przypadku 8-bitowej skali jasności, komórka taka musie mieć co najmniej 8 bitów pamięci w tej czy innej postaci (registry, RAM, shift register, itp). I matematycznie i często hardwere’owo następujące dwie przestrzenie obrazów o kanwach

Z2  oraz  Z2 × {0 1 2 3 4 5 6 7}

są równoważne, mianowicie:

Map(Z2 {0 1}8)

oraz

Map(Z2 × {0 1 2 3 4 5 6 7} {0 1})

Druga postać jest bardziej zbliżona do tego, co się naprawdę w elektronice dzieje, ale raczej pierwsza jest teoretycznie elastyczniejsza. To dobrze, że praktyczne frazy dopuszczają zgrabne teoretyczne synonimy.

Pry okazji widzimy, że z każdym dodatkowym bitem pamięci komórkowej liczba kolorów podwaja się.

Żeby zobaczyć przewagę prostej kanwy z bogatym zbiorem kolorów nad złożoną kanwą z prostym zbiorem kolorów, zastanówcie się nad zbiorem kolorów postaci C := A×B. Kiedy A=B, to możemy daną kanwę K zastąpić przez powdwójną K×{0 1} oraz zbiór kolorów C przez A. Jednak dla A B różnych, sprawa się komplikuje.

W praktyce elektronicznej, kolory kodujemy za pomocą 0-1 bitów, więc dwie formy przestrzeni obrazów zlewają się w umyśle w jedną.

Łatwiej rozpatrywać kolory A oraz B niż C := A×B. Na czym więc polega komplikacja związana z uproszczeniem kolorów? Zamiast jednej przestrzeni, koniecznym jest ropatrywać konstrukcję z dwóch, która to konstrukcja sama nie jest po prostu przestrzenią obrazów – może to nie szkodzi, może nie jest to komplikacją? Oto co się dzieje – istotnie, zachodzi prawo rozdzielności:

Map(K A×B) = Map(K A) × Map(K B)

W przypadku palety RGB, każdy obraz jest równoważny trójce obrazów – czerwonemu, zielonemu i niebieskiemu. Wie o tym każdy grafik komputerowy.

UWAGA: Widzimy, że standardowe konstrukcje teoriomnogościowe i algebraiczne nabierają życia i soczystości w kontekście procesowania obrazów.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 1. WhoWheWha (in progress)
 2. The sharpest minds ever
 3. California – State – USA – Knol Authors – Knols – Education
 4. Money — economy (part 1)
 5. “california rains”
 6. Pairs, Kuratowski pairs, and reality
 7. Number Theory — congruences
 8. Matematyka – esej
 9. Congruence x^2 ≡ -1 mod p (Euler), and a super-Wilson theorem.
 10. Dabanese – dictionary (1)
 11. Dabanese syntax
 12. Dabanese — a general introduction
 13. Tentative dabanese dictionary (1)
 14. Fractions and diophantine approximations, I
 15. Mathematics — index
 16. Reflections on mathematics (migma)
 17. Special characters & HTML strings
 18. Infinitude of primes – 1
 19. Reference
 20. Geometric progression
 21. Ergänzungssatz: x^2 ≡ 2 mod p; and more.
 22. Primes in arithmetic progressions (part I)
 23. Euler introduction to Gauss quadratic reciprocity
 24. Trigonometry of a triangle–sinus & cosinus
 25. Wlodzimierz Holsztynski, knolog
 26. Tichonov product
 27. Factorization in semigroups
 28. Nowe knole
 29. Knole w języku polskim
 30. Metric spaces — introduction
 31. Topology — compact spaces II
 32. Topology–singular spaces
 33. the last summer concert in san jose
 34. California in poetry
 35. threeway
 36. san jose blues
 37. san francisco blues
 38. open your arcs
 39. Tom Wachtel, [I was running out of …]
 40. Tom Wachtel, [on the sand at…]
 41. “september”
 42. Topological sequences and convergence
 43. Topology–Arkhangelskii nets
 44. Topology–compact spaces I
 45. Topological product of two spaces. Hausdorff spaces.
 46. Trigonometry
 47. Total logarithmic series
 48. “affinity”
 49. [close your eyes…]
 50. “San Jose”
 51. willow girl
 52. heaven california
 53. “phase transitions”
 54. “california?”
 55. “dimensions”
 56. bachelor life
 57. “spring in california”
 58. [day -]
 59. Singular product of two spaces. Double limit.
 60. Art of Agreeing — painless tax
 61. The Birkhoff lattice of topologies
 62. Left topologies
 63. Topology — Kolmogorov axiom
 64. Topological subbases and bases
 65. Complexity of sorting
 66. ∞-Metrics
 67. Even perfect numbers and Mersenne primes
 68. Fermat sequence base b
 69. Harmonic series & Euler’s gamma
 70. 4-Baroque numbers with utmost 4 different prime divisors
 71. 3-Baroque numbers with utmost 3 different prime divisors
 72. Mathematical notation
 73. Baroque numbers – 2
 74. Number theory — ideals in Z, and the greatest common divisor
 75. Baroque numbers – 1
 76. Infinitude of primes – 2
 77. Number theory — Gothic numbers
 78. log and exp–a constructive and an axiomatic approaches
 79. Aleksandrov 2-point space
 80. Topology — short-short introduction
 81. Art of Agreeing — patent law
 82. Topology — the closure operation
 83. Integration of monotone functions
 84. The ground level properties of integral
 85. Metric spaces universal for 2-point spaces
 86. Products of bounded primes
 87. Sequences of pairwise coprime integers
 88. Mathematics — right triangles
 89. Art of Agreeing — United Nations
 90. Mathematics — two definitions
 91. Government wa(steful wa)ys
 92. Art of Agreeing — index
 93. Metric universality of (R^n d_m) — part 2
 94. Iso-graphs of metric maps into R (part 1)
 95. Metric universality of (R^n d_m) — part 1
 96. Metric spaces universal for 3- and 4-point spaces
 97. Number theory–units, composites, and primes
 98. Social life & energy saving
 99. Topological spaces and continuous mappings. Isolated points.
 100. Topological weight
 101. Mathematics — Euclid-Heron area of a triangle
 102. Connected spaces
 103. Art of Agreeing — marriage versus law & government
 104. Art of Agreeing — introduction
 105. Dabanese — index
 106. Linear orders in topological spaces
 107. Topological cuts and miscuts
 108. Closed sets. T1-spaces.
 109. Topology — the interior operation
 110. Mathematics — triangles
 111. Continuity of the piecewise continuous functions
 112. Topological subspaces
 113. Art of Agreement — medical insurance
 114. Art of Agreeing — business & stock market
%d bloggers like this: